Bisamfunnet

Bilde av krainerbier på et frimerkeBisamfunnet består nesten utelukkende av dronningens døtre – arbeiderbier. Deres trang til formering undertrykkes ved hjelp av spesielle feromoner som dronningen utskiller. Det finnes fra få tusen og opptil 80 000 individer i et bisamfunn. I bikuben finnes det mange oppgaver. Arbeiderbienes jobber er bestemt av biens alder: rengjøringsjobber, larvepassing, dronningoppvarter, soldater og lagerarbeidere.

Den aldersbestemte arbeidsfordeling styres av et bestemt ungdomshormon. Jo eldre bien er jo mer hormon har de. Hvis et nytt bo plutselig skal oppbygges og det kun finnes gamle bier – f.eks. etter en svermning, faller hormonnivået og de nødvendige kjertler begynner å utvikles på nytt.

Det kan forekomme at arbeidere legger egg. Disse eggene er ubefruktede og utvikler seg alle til droner. Dette skjer ofte i en sverm som har blitt dronningløs.

Droner

Ut over arbeiderbiene finnes det noen få hundre droner – dvs. hannbier. De har tykkere kropp og større øyne enn arbeiderbiene. Dronene har ingen giftbrodd og kan derfor ikke stikke. Deres oppgave er utelukkende å befrukte en dronning – noe kun enkelte av dem oppnår. Hannene er haploide, da de er utviklet fra et ubefruktet egg, derfor har de kun dronningens gener. Dette betyr at to arbeiderbier, som har samme far har 50-100% av genene felles.

Dronene oppsøker særlige «droneplasser» for å søke etter unge dronninger. Det er uvisst hva som får droner og dronninger til å oppsøke disse avgrensede lokalitetene. Dronene flyr opptil 5 km fra boet for å finne en slik plass. I motsetning til arbeiderbiene kan dronene fritt fly inn i fremmede bisamfunn. Dette reduserer risikoen for innavl, men bidrar også til spredning av sykdommer og parasitter.

På sensommeren blir dronene sendt ut. Arbeiderbiene slutter da å fôre dem.

Info fra God Honning

Ønsker du informasjon om honning og birøkt?
* = required field

Honning fakta

Honning fremstilles av honningbier som samler nektar fra blomster og omdanner nektar til honning ved hjelp av enzymer.

Ernæringsmessig tilsvarer honning sukker når det gjelder tilførsel av energi, men honning gir deg også viktige mineraler og vitaminer!

Livet blir bedre med God Honning!

Bytt ut sukker med honning!