E-post til God Honning As

Hvis du vil sende oss epost må du bruke følgende adresser:

elisabeth.munthe@gmail.com

tor.sveine@gmail.com

“Godhonning” e-postene er lagt ned

Info fra God Honning
Ønsker du informasjon om honning og birøkt?
* = required field
Honning fakta

Honning fremstilles av honningbier som samler nektar fra blomster og omdanner nektar til honning ved hjelp av enzymer.

Ernæringsmessig tilsvarer honning sukker når det gjelder tilførsel av energi, men honning gir deg også viktige mineraler og vitaminer!

Livet blir bedre med God Honning!

Bytt ut sukker med honning!